تعداد مقالات: 417
2. پیشگیری از رشوه و ضرورت مقابله با آن

دوره 06، شماره 22، بهار 1392، صفحه 6-38

ارسلان اشرافی


3. رفتارشناسی مجرمان در فضای سایبر

دوره 06، شماره 21، زمستان 1391، صفحه 6-25

علی اکبر جلالی


4. تحلیل زبانشناختی گونه های اقرار

دوره 05، شماره 20، پاییز 1391، صفحه 6-23

ترنم افشار


5. اعتبار گزار شهای مبتنی بر تفتیش و بازرسی ضابطین:رویکرد تطبیقی

دوره 05، شماره 19، تابستان 1391، صفحه 6-27

محمد فرجیها؛ الهیار یاری


6. معیارهای قانونی ناظر بر بازرسیهای پلیسی در نظامهای کیفری مختلف

دوره 05، شماره 18، بهار 1391، صفحه 6-21

محمد فرجیها؛ محمد باقر مقدسی؛ امین آقایی


7. کلاهبرداری و خیانت در امانت از طریق مؤسسه های خیریه؛ رویکرد تطبیقی

دوره 05، شماره 17، زمستان 1390، صفحه 6-23

محمد فرجیها؛ محمد اصغری


9. مدیریت امور جرم یابی

دوره 04، شماره 15، تابستان 1390، صفحه 6-22

محمد فرجیها


11. نقش زبانشناسی جنایی در بازجویی (بر مبنای اصول همکاری گرایس)

دوره 04، شماره 13، زمستان 1389، صفحه 6-25

سیروس عزیزی؛ نگار مؤمنی


12. نظارت همگانی عامل پیشگیری جرایم در فضای مجازی

دوره 03، شماره 12، پاییز 1389، صفحه 6-30

علی اکبر جلالی


13. کاربرد زبانشناسی قانونی در تحقیقات جنایی

دوره 01، شماره 3، تابستان 1387، صفحه 6-16

ترنم افشار


14. طراحی یک نمونه سامانه هوشمند ردیابی خودرو سرقتی در حال حرکت

دوره 02، شماره 5، زمستان 1387، صفحه 6-32

علی اکبر جلالی؛ احسان سوری


15. بیومتریک ابزار امنیت شهروند هزاره سوم

دوره 01، شماره 4، پاییز 1387، صفحه 6-30

علی اکبر جلالی؛ مزدک رجبی نسب


16. شناسایی هویت با استفاده از پردازش تصاویر شبکیه

دوره 03، شماره 9، زمستان 1388، صفحه 6-31

مرتضی مدرسی؛ احمد دولتخواه


17. تشخیص هویت انسان از روی تصاویر گوش

دوره 03، شماره 10، بهار 1389، صفحه 6-17

علی پوریزدان پناه کرمانی


19. ارزیابی مداخله کیفری در حوزه جرایم اقتصادی

دوره 02، شماره 7، تابستان 1388، صفحه 6-31

مهرانگیز روستایی


20. تجزیه و تحلیل جرایم تصاویر دیجیتالی و فتوشاپ

دوره 02، شماره 8، پاییز 1388، صفحه 6-31

مرتضی اکبری


21. ریزبینی الکتروشیمیایی برای بررسی اثر انگشت

دوره 02، شماره 6، بهار 1388، صفحه 6-16

محمد امیر سعادتی نسب؛ محمد محسن مومنی هامانه


22. معرفی RFID و کاربردهای آن در حوزه مأموریت های پلیس آگاهی

دوره 01، شماره 2، بهار 1387، صفحه 6-27

سمانه ابراهیمی؛ علی اکبر جلالی؛ محمدرضا نصرالهی؛ یحیی محمدی


23. پیش بینی و کنترل جرائم خشونت بار

دوره 01، شماره 1، زمستان 1386، صفحه 7-21

محمد فرجیها