دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تأثیر الزامات پلیس اطلاعات پایه در جرم یابی احتکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22034/det.2021.207992.1170

امیر حسین یاوری بافقی؛ فریبا شایگان؛ سیروس باصری


مقاله کاربردی - پژوهشی

2. نظریه حسابداری کارآگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22034/det.2021.208499.1179

تورج بهرامی؛ سعید جبارزاده کنگرلوئی؛ جمال بحری ثالث؛ محسن حق ویردی زاده


3. نقش فن‌آوری‌های نوین در جرم‌یابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22034/det.2021.209047.1187

حسین طالبیان


مقاله پژوهشی

4. چالش های کشف حقیقت در فرایند دادرسی های کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22034/det.2021.211305.1231

محسن همتی؛ محمدجواد جعفری؛ یزدان نصرتی