دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تأثیر الزامات پلیس اطلاعات پایه در جرم یابی احتکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22034/det.2021.207992.1170

امیر حسین یاوری بافقی؛ فریبا شایگان؛ سیروس باصری


مقاله کاربردی - پژوهشی

2. نظریه حسابداری کارآگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22034/det.2021.208499.1179

تورج بهرامی؛ سعید جبارزاده کنگرلوئی؛ جمال بحری ثالث؛ محسن حق ویردی زاده


3. نقش فن‌آوری‌های نوین در جرم‌یابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22034/det.2021.209047.1187

حسین طالبیان


مقاله پژوهشی

4. مبارزه با قاچاق کالا و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه با تاکید بر نقش تعاونی‌های مرزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.22034/det.2021.208490.1177

امیر کندری؛ سید حسین صادقی


5. تحلیل حقوقی و جرم‌شناختی شروع به قتل عمد با تاکید بر بزه‌دیدگی زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1400

10.22034/det.2021.206052.1142

مهدیه وجدانی فخر؛ شهرداد دارابی