صحنه جرم و شخصیت جنایی مجرم

نویسندگان

چکیده

صحنه جرم هرچند کوچک یا بزرگ اصلی ترین منبع حاوی مدارک و شواهد گران سنگی است که برای پی جویی جرم به کار می آید. اما گاهی مواقع مجرم آثار عینی و ملموسی در صحنه باقی نمی گذارد و کارآگاه در چنین صحنه هایی بایستی به دنبال انگیزه و یا صحبت‌هایی که از مجرم در صحنه باقی مانده باشد و آن را تجزیه و تحلیل نماید؛ زیرا انگیزه مجرمان قابل دیدن نیست و آنها را نمی‌توان زیر میکروسکوپ دید. بر همین اساس در کشف چنین پرونده هایی بایستی از علوم مختلف از جمله روان شناسی جنایی به منظور تحلیل شخصیت مجرم کمک گرفت. زیرا روان شناسی جنایی الگوهای رفتاری مجرمان را به عنوان کمک در توسعه و پیشرفت ترسیم رفتاری مجرمان بررسی می کند. به طور سنتی هر صحنه جرمی به عنوان یک مجموعه مستقلی از داده ها مشاهده می شود که کارآگاه می تواند ردپای متهم را در آن تشخیص دهد. در این مقاله نگارنده قصد دارد ابعاد شخصیتی مجرمان را بر اساس آنچه که در صحنه اتفاق می‌افتد کنکاش نماید.

کلیدواژه‌ها