مطالعه تطبیقی احکام معاونت و شرکت در قتل های غیرعمد در قوانین جزایی ایران و انگلستان

نویسنده

چکیده

مطالعات تطبیقی در حقوق کیفری و میان نظام های مختلف ، از آن جهت حائز اهمیت استکه حقوق جزایی هر کشور در بردارنده عالی ترین ارزش های آن جامعه می باشد. فلذا تردیدی نیست که قوانین هر کشوری مخصوصاً در زمینه جرایم علیه تمامیت جسمانی که بیشترین آمار یافته و بررسی جزئیات مربوط به همین قوانین است که راه هر گونه سوء استفاده را از متجاوزان خواهد گرفت.
در این راستا احکام معاونت و شرکت در قتل های غیرعمد در هر نظامی ، سیاست کیفری ویژه ای را می طلبد. تبیین این سیاست ها با وجود تفاوت های زیاد میان نظام های نوشته و نانوشته جذابیت کارهای تطبیقی را دو چندان می کند. در این نوشتار و با بررسی احکام معاونت و شرکت در قتل های غیرعمد در مواد قانون مجازات اسلامی ایران و مقایسه آن ها با آراء و رویه های کیفری در محاکم انگلستان ، سعی خواهیم کرد که این تفاوت ها و ظرافت ها را بیشتر نشان دهیم. به امید آن که با تقابل و تطابق قوانین جزایی کشورمان با تحولات حقوق کیفری جهانی ، گام های استواری را در جهت احراز عدالت در فرآیند کیفری برداشته باشیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c