علل بروز و گسترش قاچاق کالا

نویسنده

چکیده

امروزه توسعه فناوری ها، گسترش ارتباطات و تحوّل چشمگیر در امر مبادلات و مناسبات
اقتصادی بین کشورها، باعث همگرایی و در نتیجه گسترش فرهنگ مصرفی در جوامع شده
است. این در حالی است که وجود مرزها و سیاست های اقتصادی ناشی از اعمال حاکمیت
دولت ها در امر صادرات و واردات، موجب پیدایش پدیده ای به نام قاچاق کالا شده که آثار
زیانباری همچون: اخلال در عملکرد نظام اقتصادی و سیاست های تجاری، مالی و کاهش
درآمدهای دولت را به دنبال دارد. قاچاق کالا، از جمله جرایمی است که امنیت مرزهای
کشور را آشکارا، مستقیم و طولانی مدت خدشه دار کرده و ضمن لطمه به اقتصاد کشور، بستر
تضعیف اقتدار ملی را نیز فراهم کرده است.
پدیده قاچاق کالا، علاوه بر آثار سوءاقتصادی، ب هعنوان یک چالش امنیتی و اجتماعی در
کشور ما حائز اهمیت است. از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش میدهد و از
طرفی سبب خروج ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری و کاهش تولیدات صنعتی داخلی
میشود. رانت اقتصادی، تخریب منابع ملی و سرمایه های اجتماعی نیز، از دیگر آثار نامطلوب پیدا و پنهان آن است. به همین دلیل، مبارزه با قاچاق کالا، دارای جایگاه منحصر به فردی است
که جز از طریق شناسایی و خشکاندن ریشه های بروز و گسترش آن مؤثر واقع نخواهد شد.
در این مقاله تلاش بر آن است تا علل بروز و گسترش این پدیده شوم را بررسی کرده و
راهکارهای اجرایی برای مقابله و مبارزه ای مؤثر را در پایان ارائه کند.

عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c