نقش پزشکی قانونی در کشف پرونده های قتل عمد

نویسندگان

چکیده

حیات از حقوق مسلم شناخته شده برای بشر است و در صورتی که بدون مجوز قانونی سلب
شود بایستی در اسرع وقت و با امکانات کافی نسبت به کشف جنایت و رساندن عامل یا عاملین
قتل به سزای جنایت اقدام شود. یکی از راه های کشف جرم، اقدامات دقیق پزشکان قانونی
است. کارشناسی پزشکی قانونی در اجرای عدالت دارای ارزش فوق العاده زیاد است به طوری
که با عنایت به قانون آئین دادرسی کیفری، قاضی دادگاه جهت دادن رأی صحیح و منطبق با
عدالت نیازمند استفاده از نظرات کارشناسان خبره شده است. کارشناسان پزشکی قانونی به
عنوان یکی از این خبرگان در مواردی که دادرسی در خصوص جسم و جان انسان هاست، با
دادن اطلاعات تخصصی قاضی را جهت دادرسی عادلانه یاری م یکنند. علاوه بر وجود رابطه
قانونی بین قاضی و کارشناس پزشکی قانونی، در این بین ضابطین دادگستری و در رأس آنها
کاراگاهان پلیس آگاهی که وظیفه تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم جنایی و مرتبط با
نفس و. . . را بر عهده دارند نیز باید با کارشناسان پزشکی قانونی همکاری داشته باشند و از تجهیزات و امکانات و مساعدت هایی که این سازمان می تواند در بخش های مختلف در جهت
کشف حقیقت داشته باشد سود ببرند. در مقاله حاضر به بخش مهمی از تجهیزات و توانایی های
بخش های مختلف پزشکی قانونی اشاره خواهد شد که کارآگاهان با بهره مندی از آنها می توانند با اطلاعات کافی به دنبال کشف جرم باشند.
با اطلاعات کافی به دنبال کشف جرم باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c