آسیب شناسی تحقق درآمدهای مالیاتی با رویکردی بر جرم فرار مالیاتی

نویسنده

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موّثر بر ایجاد انگیزه جرم فرار مالیاتی می‌باشد. توان دولت‌ها در انجام وظایف‌شان به اندازه زیادی وابسته به وجود منابع مالی می‌باشد. یکی از مهمترین و کارآترین منابع مالی در ادبیات اقتصادی و اقتصاد بخش عمومی، مالیات تعریف شده است. در کشور‌های در حال توسعه به دل کسری‌های ‌بودجه‌ مستمر این امراهمّیت ویژه‌ای پیدا کرده است؛ به‌این دلیل همان‌طوری‌که کسری بودجه در نیل به تعادل در اقتصاد کلان موثر می‌باشد، می‌تواند نیز آثار نامطلوبی بر بسیاری از متغیر‌های کلان اقتصادی و اجتماعی بر جای ‌گذارد. هرچه هزینه‌های جاری دولت، بیشتر با درآمدهای مالیاتی تامین شود، امکان توزیع عادلانه‌تر درآمد بیشتر شده و سلامت اقتصاد تضمین شده و این امر نکته مثبت نظام اقتصادی به‌شمار می‌رود. همچنین امکان تامین مخارج اجتماعی افزایش یافته و سطح بزهکاری‌ها، می‌تواند کاهش می‌یابد. افزایش کارایی نظام مالیاتی و افزایش شفّافیت اقتصادی در تحقّق درآمد‌های مالیاتی عامل مهمی جهت بهبود وضعیت اقتصادی می‌باشد. در ایران سهم قابل ملاحظه درآمد‌های نفتی در بودجه دولت، بسیاری ازتصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است و از طرفی با توجه به پایان‌پذیر بودن منابع طبیعی، رویکرد درآمدهای مالیاتی و تحقق آن در اولویت است. بنابراین لازم است موانع این تحقق را از میان برداشته شود. یکی از موانع در این زمینه، فرار مالیاتی می‌باشد و این پدیده به‌عنوان جرم می‌باشد که در دسته‌بندی جرایم اقتصادی قرار می‌گیرد. بنابراین بر‌آورد و شناسایی عوامل اثر‌گذار بر آن از اهمّیت بالایی بر‌خوردار است. بدین‌منظور در تحقیق حاضر از روش تحلیل و توصیفی به بررسی این موضوع پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c