ویژگیهای نظام عملکردی مبتنی بر حداقل سازی جرایم اقتصادی سیستمی (بر اساس عهد نامه مالک اشتر)

نویسنده

چکیده

در این مقاله به دنبال ارائه مدلی از یک نظام عملکردی خواهیم بود که بتواند تخلفات اقتصادی
را حداقل کند . برای تحقق این هدف ، بر اساس نامه امیر المومنین (ع) به مالک اشتر ، ویژگی های
یک نظام عملکردی استخراج شده است.عناصر اصلی و گزاره های اصلی که در این ویژگی ها به
چشم می خورد در قالب لایه مغز افزار شامل خردورزی،برنامه ریزی و تفکر سیستمی ، در لایه
کارآمدی نیروی انسانی شامل گزینش افراد شایسته ، ارزیابی و نظارت درون سیستمی ، نظام
پرداخت نیروی انسانی و نظارت و ارزیابی ویژه مدیران می باشد. همچنین در لایه تفکر اقتصادی
شامل نقش عاملان اقتصادی در نظام برنامه ریزی ، مبانی قیمت گذاری در اقتصاد، نظارت
بر جریان اقتصادی و مبانی اخذ مالیات در تصمیم سازی اقتصادی ذکر شده است. از سویی
بستر های اصلی طراحی نظام عملکردی ، عدالت و رضایتمندی مردم می باشد. شفاف سازی
عملکردها و نهادینه سازی اخلاق در نظام عملکردی نیز مکمل های طراحی این نظام تصمیم
سازی خواهند بود. در اساسی ترین نکته طراحی نظام عملکردی در اندیشه امیر المومنین (ع)
، تمام ابزار های لازم بر اساس خردورزی و نظارت و ارزیابی راهبردی استفاده می شود و در لایه
حاکمان و مدیران کلان که دارایی کمترین نظارت و ارزیابی موثر می باشند دعوت به رعایت اخلاق و تقوی و پرهیزگاری بصورت یک اصل توصیه شده وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c