نقش رسانه در تحریک جرم

نویسنده

چکیده

در جهان امروز رسانه ها در فرآیند تبهکاری و انعکاس وقایع جنایی از اهمیت و قدرت فو قالعاده ای برخوردار است.
رسانه ها، علاوه بر اطلاع رسانی، تلاش می کنند تا موضوعات زیر پوست شهر را گزارش نمایند. اما در کنار آن ممکن
است با نمایش برخی صحنه ها، خودآگاه یا ناخودآگاه، جرم را آموش دهند. حال سؤال این است که آیا رسانه ها می توانند
در افزایش جرم موثر باشد یا خیر؟ تردیدی نیست که پاسخ دادن به این سؤال می تواند مؤثر باشد؛ اما نقش این عامل
به چه میزان است؟ صفحات حوادث یکی از پر مخاطب ترین و در عین حال جذاب ترین بخش یک نشریه می باشند که
می توانند القا کننده ناامنی، احساس ترس و غیره باشند. همان طور که گفته شد، فعالیت رسانه در حوزه جرم و جنایت
مانند راه رفتن بر لبه تیغ است؛ یعنی هم می تواند در خدمت کاهش جرم گام بر دارد و گاه نیز با لغزش هایی، گام در
مسیر افزایش جرم می گذارد. به طور کلی در این مقاله نگارنده به دنبال این است که آیا رسانه می تواند به تنهایی در
بروز جرم نقش ایفا کند؟ و یا در بروز جرم و نابهنجاری در جامعه صرفاً به عنوان یک عامل کمکی تلقی میگردد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c