شبیه سازی مجازی صحنه جرم

نویسندگان

چکیده

بررسی و بازسازی صحنه جرم یکی از مهمترین جنبه های تحقیقات جنایی می باشد. تکنولوژی های دیجیتال
سه بعدی و هوش مصنوعی می توانند در جهت ارتقاء سطح تجسم و تصور از بازسازی صحنه جرم به کار گرفته
شوند. استفاده از تکنیک های انیمیشن رایانه ای برای بازسازی صحنه های جرم جایگزین روش های سنتی،
عکس ها و توضیحات شفاهی و کتبی شده است و محبوبیت این تکنیک ها در تحقیقات جنایی امروزی در حال
افزایش است. یک انیمیشن رایانه ای بهترین رسانه برای به تصویر کشیدن دقیق صحنه های جرم و تصادفات
برای بینندگان و کمک به فهم بهتر موقعیت و حفظ و نگهداری مجموعه اطلاعات مکانی است. انیمیشن های
جنایی که بر اساس اطلاعات حقیقی و دقیق تهیه شده باشند می توانند صحنه جرم، فعالیت ها، محل وسایل
و اشیا و اشخاص درگیر در نقاط مختلف را در یک زمان نشان دهند. برای ساخت یک انیمیشن جنایی از دو
رویکرد واقعیت مجازی و واقعیت افزوده استفاده می شود. ساختن یک انیمیشن امکان مشاهده صحنه جرم را
از زاویه دید افراد مختلف، مانند قربانی، شاهد و غیره فراهم می سازد و خیلی ساده و مقرون به صرفه است. لذا
میتوان از این تکنولوژی به عنوان ادله اثباتی نوین استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c