سرقت علمی: تعریف، مصادیق ها و راهکارهای جلوگیری، پیشگیری و تشخیص

نویسنده

چکیده

سرقت علمی به این صورت تعریف شده است: برداشتن و به نام خود قلمداد کردن ایده یا
کلمات دیگران. بعضی از موارد سرقت علمی که توسط دانشجویان و محققین انجام و مشاهده
شده است، ناشی از ندانستن مصادیق این عمل است. شرط اصلی و لازم برای اجتناب از سرقت
علمی، اطلاع دقیق درباره آن است. کسی که در مورد حد و مرز مجاز استفاده از دستاوردهای
دیگران چیزی نداند، نمی تواند از ارتکاب به این جرم مصون باشد. هرچند که در این مورد اخیرا
مقالاتی به زبان فارسی نیز منتشر شده است؛ ولی در مقاله حاضر تلاش شد تا معنی، مصادیق،
روش های تشخیص، راهکارهای اجتناب و چگونگی ممانعت از شیوع سرقت علمی مورد بحث
قرار گیرد، تا با شناخت بهتر موضوع بتوان امکان ارتکاب را از بین برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c