قاچاق کالا، ابعاد آشکار و پنهان آن

نویسندگان

چکیده

قاچاق کالا تقریباً در تمام کشورهای جهان با شدت و ضعف متفاوت وجود دارد. گستردگی
آن موجب فساد در سطح کلان اقتصاد و ریشه بسیاری از قانون شکنی ها و فساد ادرای است.
اصولاً هدف و انگیزه اصلی قاچاق سودآوری است و این هدف تمامی اصول اخلاقی را برای
افراد قاچاقچی تحت الشعاع قرار می دهد.از طرف دیگر، قاچاق کالا یکی از بهترین راه های ورود
ابزارهای تهاجم فرهنگی به داخل کشور است. گستردگی مرزها و نیز وجود مبادی و شیوه های
متنوع قاچاق، مقابله با این پدیده را دشوارتر ساخته است. به طور کلی قاچاق دارای دو بعد
آشکار و پنهان است که دراین مقاله به ابعاد آن پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c