قتلهای زنجیره ای و گروهی؛ انگیزه ها و تفاوتها

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

قتلهای زنجیره ای، بی شک از وحشتناکترین و خیره کننده ترین پدیده های جنایات امروزی است. قتلهای زنجیره ای مبحث داغ رویکردهای جامعه شناختی، توسعه ای، جرم شناسی و روانشناسی هستند. قتلهای زنجیره ای پدیده ای جدید و منحصر به یک نقطه از جهان نیست، بلکه در همه جای جهان دیده میشود. اما این قتلها پدیدهای نسبتاً نادر است و تخمین زده میشود که کمتر از یک درصد قتلهای حادث در سال را تشکیل میدهند. اما آثار روانی اینگونه جرائم جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد. به طوری که هیچ نمای کلی از قاتلان زنجیرهای وجود ندارد. قاتلان زنجیره ای در بسیاری جهات از جمله انگیزه هایشان برای کشتن و رفتارشان در صحنه جرم متفاوت هستند. در این مقاله نگارنده به سه سؤال مهم پاسخ داده است: انگیزة خشونت در قتلهای زنجیره ای چیست؟ تیپ شناسی قاتلان زنجیره ای و قاتلان دسته جمعی چگونه است؟ و تفاوتهای میان قاتل در قتلهای دسته جمعی و قتل عام زنجیره ای چیست؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c