نقش پلیس در پیشگیری از جرایم سازمان یافته

نویسنده

چکیده

از ابتدای تشکیل جوامع بشری، جرم و ترس از وقوع آن یکی از اصلی ترین دغدغه های انسان بوده است، ولی در عصر حاضر که با استفاده از فناوری جدید عملاً مرزها از بین رفته اند و جهانی شدن نیز به گسترش و تسهیل ارتباطات فرامرزی دامن میزند، ارتکاب «جنایات سازمان یافته» معضلی است که جامعه جهانی قرن بیست و یکم و کل بشریت را تهدید میکند. اهمیت این موضوع موجب صرف حجم فراوانی از درآمد ملی کشورها برای مبارزه با جرم و سازماندهی تلاشهای گوناگون ملی و بین المللی برای مهار آن شده است. این تلاشها گاهی به شکل واکنش و سرکوبگری و گاهی به شکل اقدامات منفعل و غیر مستقیم نمود پیدا میکند. در این تحقیق با مطالعات کتابخانه ای به تبیین و تحلیل اقدامات و تدابیری که نیروی پلیس به صورت کنشی و واکنشی جهت پیشگیری از جرم انجام میدهد، پرداخته شده است. همچنین به ارائه پیشنهادهایی در مورد اقدامات مستقیم و غیرمستقیم پلیس که برای افراد بزهکار و یا افراد در معرض بزه انجام میشود، و قوانین مورد نیاز جهت رسیدن به اقدامات پیشگیرانه از جرم و مجزا کردن وظایف پلیس پیشگیری از سایر اقدامات پلیسی پرداخته ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c