فساد اداری؛ روغن چرخ دنده سازمان های جنایی

نویسندگان

چکیده

یکی از مصایبی که امروزه جامعه جهانی با آن روبروست، رشد و گسترش روزافزون جرایم سازمان یافته است به گونه ای که پنج قاره جهان را در چنبره خود میفشارد و هیچ کشوری از این معضل در امان نیست. واقعیت دنیای معاصر حاکی از این امر است که فساد در سازمانهای جنایی همانند روغن چرخ دنده ای است برای گردش روانتر چرخهای اقتصاد جنایی. شواهد فراوانی وجود دارد که نشان میدهد در دهه های اخیر مسئله فساد به عنوان یکی از مسایل فراگیر دنیای کنونی اهمیت بیشتری پیدا کرده است و در این میان فساد در کشورهای در حال توسعه شایعتر از کشورهای توسعه یافته است. فساد بخش ذاتی و جزء لاینفک سازمانهای جنایی است و به عنوان سنگ بنای فعالیتهای سازمانهای تبهکاری به شمار میرود، زیرا فساد فعالیتهای غیر قانونی را تسهیل میکند و مانع مداخلات اجرای قانون میشود. بنابراین مبارزه با فساد جزء تفکیک ناپذیر مبارزه با جرایم سازمان یافته است. در این مقاله به تشریح این موضوع میپردازیم که سازمانهای جنایی برای پیشبرد اهداف خود علاوه بر زندگی مردم، سازمانها را نیز با فساد عجین نموده و موجب آسیب پذیری توسعه اقتصادی کشور خواهند شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c