روشهای شناسایی و تعیین اللهای SNP در ژنتیک جنایی

نویسندگان

چکیده

بیشترین میزان تنوع توالی در ژنوم انسان به SNPها نسبت داده میشود. بررسی SNP ها کاربردهای زیادی در تشخیص و مشاوره ژنتیکی، فارماکوژنتیک، ژنتیک جمعیت و بعضی علوم دیگر دارد. در سالهای اخیر، توجه به SNP و کاربرد آن در بررسیهای جنایی افزایش یافته است. روشهای مختلفی برای شناسایی SNPها وجود دارد. به طور کلی این روشها شامل روشهای مبتنی بر دورگه سازی، روشهای مبتنی بر طویل سازی پرایمر و روشهای مبتنی بر فعالیت آنزیمها است. چندین روش تشخیصی برای بررسی محصولات هر کدام از واکنشهای تمایز اللی وجود دارد. پیشرفت روشهای مناسب، دقیق، سریع و کم هزینه برای تعیین اللهای SNP یک نیاز مهم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A

چکیده [English]

B

کلیدواژه‌ها [English]

  • c