روشهای شیمیایی و آنالیز دستگاهی جهت تخمین فاصله شلیک با استفاده از الگوهای باقیمانده شلیک بر روی هدف

نویسندگان

چکیده

امروزه استفاده از روش های آزمایشگاهی و انجام آزمون ها و روش های دستگاهی مختلف در
بازسازی صحنه جرم کاربرد وسیعی پیدا کرده و با پیشرفت این روش ها امکان بررسی هرچه
دقیقتر رویدادهای اتفاق افتاده در صحنه جرم فراهم شده است. یافتن هر گونه سرنخ و هر
مورد که به نحوی در حل معمای یافتن مجرم کمک کننده باشد، ارزشمند است. به این علت
آنالیز و تحلیل دقیق نیاز به بررسی کامل و هوشمندانه صحنه جرم دارد. به این ترتیب، علاوه
بر روشهای معمول، می توان مواردی را که به نظر مهم نیستند و معمولاً از دید فرد مخفی
می مانند را نیز مورد توجه قرار داد. در مواردی که نیاز به بازسازی رویدادهای به وقوع پیوسته
در صحنه جرم به وسیله سلاح گرم وجود دارد نیز استفاده از آنالیزهای شیمیایی می تواند مفید
واقع شود. تخمین فاصله ای که شلیک از آنجا صورت گرفته یکی از این موارد است. در هنگام
شلیک یک اسلحه، ذرات باروت باقیمانده بر روی سطح بدن (در موارد شلیک مستقیم) و یا بر
روی لباس فرد قربانی، پراکنده می شوند. این ذرات را می توان با روش های میکروسکوپی/بصری
مشاهده کرد، اما در بیشتر مواقع بخصوص در فواصل طولانی و یا در مواردی که آلودگی های جانبی نتایج را با خطا روبرو میسازند، استفاده از سنجش های رنگی و آنالیزهای دستگاهی
مورد نیاز است. در این مقاله آنالیزهای شیمیایی به کار رفته از طریق آزمون های رنگ سنجی
و روش های دستگاهی مورد استفاده جهت تخمین فاصله شلیک مورد بررسی قرار میگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c