روش های شیمیایی شناسایی مواد اعتیادآور در صحنه جرم

نویسنده

چکیده

شناسایی مواد مخدر در صحنه جرم و به هنگام کشف، راهی مناسب برای برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر است. اگر راه های شناسایی مواد، کوتاه و سریع باشد اهمیت و تأثیر آن بیشتر خواهد بود. مأموران مبارزه با مواد مخدر خود میتوانند به سادگی و با همراه داشتن کیت های شناسایی مواد مخدر این امر مهم را انجام دهند و از اتلاف وقت و پیچیدگی پرونده های قاچاق مواد مخدر جلوگیری کنند. بدیهی است، اگرمأموران مبارزه با مواد مخدر در صورت آشنایی با مواد مخدر و معرف های شیمیای و تغییرات فیزیکی ناشی از حضور مواد مخدر که معمولاً تغییر رنگ است، آشنا باشند میتوانند به راحتی از آن استفاده و نیازهای مربوط به شناسایی مواد را به سرعت برطرف کنند. در ان مقاله سعی شده است کیتها و شناساگرهای رنگی شناسایی مواد اعتیادآور، در قالب ساده ترین روش برای شناسایی مواد اعتیادآور معروف، در صحنه معرفی شوند تا راهنمایی برای مأموران مبارزه با مواد مخدر باشد

عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c