کاربرد فن آوری نانو در ساخت حسگرهای زیستی

نویسنده

چکیده

علوم با کوچکتر شدن گسترش میابند. فناوری نانو، علم دستکاری و بازآرایی دوباره اتمها به منظور پدید آوردن مواد، قطعات و سیستمهای جدید است. فناوری نانوبیوتکنولوژی، تعمیم هوشمندانه علوم زیستی با فیزک و مهندسی در ابعاد مولکولی است. در این راستا، میتوان ماشینهایی را در ابعاد سلول زنده ساخت. بنابراین، نانوبیوتکنولوژی تکنولوژی در ابعاد نانویی است. این دانش فنی دانشمندان را به کاوش در ساختارهای پاره حیات در سطح مولکولی قادر میسازد. این تلاشها منجر به طراحی انواع قطعات و سیستمهای جدید در اندازه های میکرو و نانو میشود. به همین علت است که نانوبیوتکنولوژی را معادل انقلاب صنعتی میدانند. فناوری ز یستی نانو با نقشی موثر که در کشف داروها، آزمایشگاههای جنایی، درمانهای پزشکی، ایمنی فردی - سلامت غذا و کنترل بیماریها دارد، بسیاری از جنبه های زندگی ما را متاثر میسازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c