مروری بر عوامل سیاسی - اجتماعی مؤثر بر قاچاق

نویسنده

چکیده

قاچاق کالا و عوارض ناشی از آن، یکی از مشکلات کنونی کشور بشمار میآید. با همه تلاشهایی که به منظور مقابله با این پدیده انجام گرفته، متأسفانه هنوز کاملاً کنترل نشده است. به یقین، توفیق و توان دفع این معضل ملی در گروه شناسایی و رفع عوامل پیدایش و گسترش آن است.
در این مقاله سعی شده است مهمترین علل و عوامل اولیه و ثانویه پیدایی و پایایی قاچاق کالا
در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به اجمال بررسی شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c