ویژگیهای شخصیتی مجرمین خطرناک

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

مجرمان و بوژه مجرمان خطرناک دارای چه ویژگیهای شخصیتی هستند؟ روان شناسان مجرمان را مریض روانی یا دارای اختلالات شخصیتی به شمار میآورند. جامعه شناسان و آسیب شناسان اجتماعی عمده مسئولیت جرم و جنات را ناشی از روابط اجتماعی، اقتصادی و... میدانند.امروزه مطالعه تک عاملی در شناسایی ویژگیهای شخصیتی کارکرد خود را از دست داده است و برای کنترل و مهار جرائم در جامعه نیاز به مطالعه بین رشته ای می باشد که البته در ان راه پیشرفتهای نیز حاصل شده است به طوری که صاحبنظران متعدد درخصوص تأثیر عوامل ژنتیکی، روانی و اجتماعی در ارتکاب جرائم و شکلگیری شخصیت مجرمان با هم اظهارنظر کرده اند. در یکی از تازه ترن دیدگاهها به دو فرآیند تقسیم بندی و ضد انسان پنداری در مورد مجرمین خطرناک نیز اشاره می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c