شیوه های رفتاری مجرمانه در سرقت از منازل

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

آگاهی از شیوه اجرای جرم مجرمان و روشهای آنها همواره اولین ابزار در کار کارآگاهی خواهد بود زیرا شناخت شگرد مجرم کمک شایانی به کشف جرم و دستگیری مجرم میکند. بسیاری از مجرمان یک شیوه اجرای جرم مخصوص به خود دارند که شامل روش خاص آنها در ارتکاب جرم است. شیوه اجرای جرم مجرمان متشکل از رفتارهای آموخته شده آنان است که در طول زمان تحول و تکامل میابد. این روش میتواند همچنان که مجرم باتجربه تر میشود، پالایش شده و پخته تر و قابل اعتمادتر شود. همچنین این روش میتواند به علت کاهش تواناییهای ذهنی یا افزایش مصرف موادمخدر، حاوی مهارت کمتری شود، اما به طور کلی میتوان گفت شگرد و روش ارتکاب جرم هر مجرم ماهیتاً کاربردی است. در مقاله حاضر که پیرامون مباحث شیوه ها و رفتار مجرمانه سارقین منزل تدوین شده است، حاصل مطالعه پرونده ها، رایزنی و گفتگو با کارآگاهان و افراد خبره میباشد که پیرامون جرائم و شگردهایی که مجرمین در ارتکاب جرم سرقت منزل بدان پرداخته اند، تدوین شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c