آموزش رسانه ای تامین و حفظ امنیت اجتماعی

نویسنده

چکیده

تجربیات آموزش رسانه ای نشان داده است که مشکلات اجتماعی پایدار از جمله تهدید امنیت اجتماعی را می توان از طریق آموزش عمومی رسانه ها برطرف کرد.مقاله حاضر به بررسی راهبردها و تاکتیکهای آموزش موثر رسانه ها در راه تامین و حفظ امنیت اجتماعی می پردازد، با این دیدگاه که از راهبردها و تاکتیکهای یادشده می توان برای متقاعد کردن مردم، ترغیب آنان به تامین و حفظ امنیت اجتماعی، متوقف کردن جرائم، کاهش بزهکاری و ... استفاده کرد. دیدگاه مقاله حاضر آنست که برای دستیابی به آموزشهای موثر رسانه ای در حوزه امنیت اجتماعی، تاکید بر اصولی است که مخاطب را از حالت انفعال خارج سازد و با مشارکت او روندی را طی کند که در نهایت به توانمندی و قدرت انتخاب او بینجامد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c