طراحی یک نمونه سامانه هوشمند ردیابی خودرو سرقتی در حال حرکت

نویسندگان

چکیده

یکی از خدمات پلیس آگاهی کشور در خدمت به مردم کشف خودروهای مسروقه است. در
جهان، با استفاده از فناوری های نوین، رو شهای مختلفی برای شناسایی خودروهای مسروقه
طراحی و پیاده سازی شده است. در ایران هم جهت ردیابی سریع خودروهای مسروقه پلاک
طراحی و ساخته شده و روش کار سامانه به این « پلیس الکترونیک » دیجیتال، سامانه هوشمند
صورت است که با استفاده از سامانه م یتوان موقعیت خودرو سرقت شده را در هر نقطه ای که
تردد کند، تشخیص داد و توسط نرم افزار هوشمند موقعیت آن را ارزیابی کرده و خودرو را توسط
پلیس متوقف کرد. همچنین میتوان اطلاعات خودرو های سرقتی را در بانک نرم افزاری سامانه
وارد کرد تا به صورت خودکار، به محض عبور خودرو از جلو سامانه گیرنده، آلارم به صدا در آید
و خودروی مسروقه از روی پلاک دیجیتالی آن شناسایی شود. در این مقاله روش دیگری مبتنی بر
استفاده از رادیو شناسا، به عنوان یک نمونه سامانه هوشمند ردیابی خودرو سرقتی در حال حرکت
که در دانشگاه علم و صنعت ایران طراحی و ساخته شده معرفی می شود. سامانه ردیابی هوشمند
خودروی طراحی شده در این مقاله را عموماً به دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری میتوان تقسیم کرد. یکی از ویژگی های منحصر به فرد سامانه های ترافیکی مجهز به رادیوشناسا، امکان
رهگیری و ردیابی خودروها در هر نقطه شبکه هوشمند است. اطلاعات مربوط به هر خودرو به
محض قرائت شناسه آن توسط قرائتگر، در بانک داده ثبت می شود. این اطلاعات شامل هویت
خودرو، شماره آنتن قرائتگر، شماره قرائتگر، محل استقرار آنتن، ساعت و تاریخ قرائت است.
این اطلاعات، امکان رهگیری خودروهای مسروقه، ردیابی در طرح های امنیتی، بازیابی مسیر
عبور خودروها و مانند آن را فراهم می کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c