جرائم سازمان یافته و چالشهای آینده

نویسنده

چکیده

خطرناکترین جرایمی که به سبب ویژگی های خاص خود امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی
سیاسی جامعه را با تهدید مواجه میسازد، جرائم سازمان یافته است که همزمان با پیشرفت
علم و فنآوری در عرصه جهانی ، مظاهر آن با اشکال نوین خودنمایی کرده و به سبب پیچیدگی
ساختار گروه های مجرمانه، شبکه سازی سازمانهای جهانی و همدستان آنها، در فعالیت های
مشترک در سراسر جهان ، پدیده ای جدید است که تأثیرات شگرفی بر اقتصاد، سیاست، امنیت
و در نهایت کل جوامع ملی و بین المللی می گذارد. مشخص کردن محدوده جرائم سازمان یافته
و انواع فعالیتهای آن به علت ماهیت پنهان و زیر زمینی بودن آن کار آسانی نیست. اما اغلب
توسط گروه ها و سازمان هایی انجام می شود که دارای تشکیلات و بنیه قوی مالی هستند. به طوری
که دارایی تعدادی از این سازمان ها چندین برابر بودجه برخی کشورهاست و تأثیر شگرفی نیز
بر اقتصاد، سیاست و فرهنگ جوامع می گذارد. اما هدف آنها دستیابی به قدرت سیاسی نیست؛
بلکه کسب درآمد و اقتدار مالی از این راه است. طبق گزارشهای تحقیقی اینترپل، جرم ۱۴%
تولید ناخالص ملی کشورهای در حال توسعه و ۲٪ تولید ناخالص ملی کشورهای توسعه یافته را مصروف خود می سازد. این پژوهش به روش اسنادی مسأله جرائم سازمان یافته را مورد
بررسی قرار میدهد. به طور خلاصه آنچه می تواند از تهدیدهای ناشی از جرائم سازمان یافته
بکاهد، تقویت ابزارهای مبارزه با این گونه جرائم و انعقاد قرارداد منطقه ای و بین المللی جهت
همکاری های پلیسی و قضایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c