بررسی جنایی مو و الیاف

نویسندگان

کارشناس مو و الیاف جنایی مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی ناجا

چکیده

هرچند که تفاوت بین موی انسان و الیاف بسیار زیاد است، اما به دلیل شکل ظاهری یکسان مو و الیاف و همچنین استفاده مشترکی که برخی موها با الیاف دارد اساساً این دو مدرک با هم مورد بررسی قرار میگیرد. موها دارای ساختمان پروتئینی میباشند در حالی که الیاف ممکن است علاوه بر ساختمان پروتئینی مانند الیاف پشمی دارای ساختمان سلولزی پنبه و تعداد بسیار زیادی از ساختمان های شیمیایی دیگرپلیمرها و...باشند، همچنین هنگامی که موها رشد دورهای آناژن و فاز تلوژن یا خوابیده را آغاز مِیکنند خواص میکروسکوپی ویژه ای دارند. مدرک مو و الیاف تنها مدرک اثبات درگیری مظنون و قربانی در صحنه جرم نیست، بلکه این مدارک به علت آسیبهایی که ممکن است حین درگیری افراد به آنها وارد شود در بازسازی صحنه جرم و اثبات درگیری و یا مکان آن از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله به بررسی استفاده از الیاف و مو در زمینه مسائل جنایی و پیشرفتهای حاصله در این زمینه و روش mt DNA جهت تعیین هویت میپردازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c