جرم در فضای مجازی، ضرورت آینده پژوهی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه انتظامی

چکیده

با ورود رایانه به زندگی اجتماعی بشر، تغییرات شگرفی را در جامعه بشری شاهد بودیم. به
تبع این تغییرات زندگی بشر به فضای جدیدی منتقل شده و یا در حال انتقال است به همین
سبب جرائم در اجتماع شکل جدیدی یافته و روش های جدیدی را برای پیشگیری و کشف
می طلبد و آینده پژوهی برای ترسیم وضعیت جرائم در آینده اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
زندگی جدید، قوانین و مقررات اجتماعی جدیدی را در پی خواهد داشت که قوانین کشورهای
مختلف برای مقابله با جرائم فضای مجازی از جمله این قوانین است که کشور ما ایران نیز از این
موضوع غافل نبوده و قوانین متناسب را به تصویب رسانده و برای اجرا ابلاغ شده است.
در فضای جدید، زندگی پلیس نقشی متفاوت از گذشته داشته و مراقبت از خیابان مانع ارتکاب و کشف جرم را در پی نخواهد داشت. بنابراین، پلیس باید وارد فضای مجازی شده و
گشت های خود را در این فضا طراحی و اجرا کند و چاره ایی جز کشف جرم در فضای مجازی
ندارد.
آنچه در این مقاله در پی آن بوده ایم، ترسیم آینده جرائم در فضای مجازی است تا بیش از
بیش جرائم در فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد تا پلیس از نقش پیشگیرانه و کشف جرائم
در این فضا غافل نشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c