معرفی روش پلاسمای جفت شده القایی متصل به طیف سنج جرمی بر اساس نمونه برداری لیزری(LA-ICP-MS)و کاربردهای آن در علوم جنایی

نویسنده

چکیده

از زمان نخستین اتصال سیستم نمونه برداری لیزری متصل به پلاسمای جفت شده القایی به طیف سنج جرمی(LA-ICP-MS)در سال ١٩٨٥ ، کاربردهای گوناگونی از این روش تجزیه ای در زمینه های مختلف علمی توسعه یافته است LA-ICP-MSیک روش تجزیه ای عنصری و ایزوتوپی است که با توجه به توان بالای تمایز قائل شدن بین نمونه ها و ظرفیت آنالیز شواهد جامد در اندازه های کوچک، به طور فزآینده ای برای آنالیز معمول درآزمایشگاه های جنایی در سراسر جهان استفاده می شود. کاربردهای اصلی جنایی LA-ICP-MS برای بررسی نمونه های شیشه و رنگ، توسعه یافته است. اما، کاربرد آن در مورد نمونه های دیگری مانند اسناد،
الیاف، شاهدانه، جواهرات، خاک، سنگ و آجر، طلا و نقره نیز گزارش شده است. در حوزه علوم جنایی، تنظیم
پارامترهای تجزیة دستگاهی، مطالعة مزاحمت های ناشی از فرآیندهای جزء به جزء شدن و تشکیل یون های
چند اتمی و تحلیل آماری داده ها از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله قصد دارد به عنوان یک راهنمای
عملی و مفید برای کمک به شیمیدان های جنایی، زمینه استفاده از این روش جذاب و قدرتمند را در آزمایشگاه
فراهم آورد.

عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c