تشخیص هویت انسان از روی تصاویر گوش

نویسنده

چکیده

گوش انسان یک منبع جامع و کامل برای شناسایی هویت افراد است که کاربردهای فراوانی
دارد. به موجب احتیاجات روز افزون برای امنیت در محل های عمومی مختلف و به این دلیل
که گوش افراد قابل رؤیت است، تصویر آن حتی بدون متوجه شدن و هیچ گونه همکاری افراد
براحتی قابل گرفتن است. به نظر میرسد که مشخصه بیومتریک گوش انسان یک راه حل
بسیار مناسب برای شناسایی هویت افراد است. توجه زیاد به مشخصه بیومتریک گوش را
میتوان توسط آثار و مقالات متعددی که در این چند سال اخیر به چاپ رسیده است، دریافت.
گروه های تحقیقاتی مختلف روش های متفاوتی را برای انتخاب و استخراج ویژگی از مشخصه
بیومتریک گوش به کار برده اند. در این مقاله به بررسی الگوریتمهای مختلف برای استخراج
ویژگی از تصاویر دو بعدی و سه بعدی گوش انسان پرداخته ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c