ارزش اثباتی آثار انگشت در دعاوی کیفری و نقش پلیس در تشخیص هویت

نویسندگان

چکیده

کشف علمی جرائم از جمله دیدگاه های سیستمی مربوط به حوزه علوم جزایی است که
رابطه تنگاتنگی با علوم طبیعی و فیزیولوژی دارد که با به خدمت گرفتن این علوم در اثبات
جرائم میتوان گام محکمتر و مطمئنتری در عرصه حقوق جزا و پلیس علمی برداشت. اثر
انگشت با توجه به ویژگی های منحصر بفردی که دارد زمینه تحقیقات را در کشف علمی جرائم
فراهم نموده است. در این مقاله ضمن بررسی قانونی بودن دلایل و نقش پلیس و فناوری های
اطلاعات و ارتباطات در شناسایی آثار انگشت، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که آیا اثر
انگشت می تواند در اثبات جرائم نقش تعیین کننده و اطمینان بخشی را داشته باشد یا نه؟ و
اینکه اعتبار این آثار به چه میزان است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c