به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی در کنترل جرایم شهری

نویسندگان

چکیده

جامعه امروزی برای حل مؤثر مشکل جرایم و ایجاد امنیت اجتماعی که حق مسلم هر انسانی
است، چشم امید به سوی پلیس دوخته است. تفکرات راهبردی پلیس نیز در حل معضل جرم
و پیشگیری از وقوع آن با گذشت زمان سیر تکاملی به خود گرفته است. در گذشته، جامعه
همواره از پلیس این نارضایتی را داشته که هدف اصلی آن فقط دستگیری مجرمان بوده و
گشت های پلیس از طریق راهبردی سنتی، تحقیقات جنایی، واکنش سریع به تماس های مردم
با مراکز فوریت پلیس و.... انجام می شده است. امروزه که پلیس به محدودیت ها و عدم کفایت
این ابزارها پی برده است، به استفاده از ابزارهای نوین در پیشگیری از وقوع جرایم علاقه مند
شده است. از جمله این ابزارهای پیشرفته و جایگزین می توان به شناسایی نقاط جرمخیز از
طریق فناوری نوین رایانه ای، گماشتن گش تهای هدایت شده در نقاط جرمخیز، گروه بندی
نیروها، استفاده از گشت های پیاده وجامعه محور اشاره کرد. تفاوت های اقدامات جدید با
گذشته در آن است که پلیس به جای واکنش در برابر جرم حادث شده، سعی در پیش بینی
و پیشگیری از آنها دارد، زیرا رویداد جرایم از نظر مکان، زمان و نحوه شکل گیری همیشه تصادفی نیست، بلکه اغلب تا حدی به ساختار و ویژگی محل جرم بستگی دارد. جرایم معمولاً
در اماکنی روی م یدهد که مجرمان بتوانند با توجه به مزایا و معایب وخطرات موجود، قربانیان
مناسبی پیدا کرده یا به اهداف ارزشمندی دست یابند. بررسی الگوهای جغرافیایی، توالی زمانی
و ارتباط جرم با حوادث قبلی و مقایسه داده های حاصله با پایگاه داده های مجرمان سابقه دار
وافراد مظنون، شناسایی عاملان، شناخت عمل مجرمانه یا جنایت رخ داده را آسانتر نموده و
مکان یابی وقوع جرایم را ممکن میسازد. در این مقاله نگارندگان به کاربرد سیستم اطلاعات
جغرافیایی در شناسایی مکان های رویداد جرم، مدیریت نوع جرایم در ارتباط با مکان، ایجاد
پایگاه داده های توصیفی و مکانی جرایم، حوزه نفوذ جرایم مختلف، ترسیم نقشه جرم شناسی
مناطق مختلف بخصوص در محیط شهری و... اشاره می نمایند که می تواند مسئولان را در
بهبود امنیت اجتماعی یاری دهد. همچنین در این مقاله استفاده از الگوهایی مانند تحلیل
شبکه، تحلیل فضایی، اتوکوریشن مکانی و... برای مکان یابی جرایم و کمک به ایجاد فضایی
یکپارچه برای مدیریت نیرومند در عرصه شناسایی مکان های وقوع جرم و بهترین دسترسی
به کلانتری ها در محیط شهری و... بحث شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c