قاچاق کالا و اثرات آن بر اقتصاد

نویسندگان

چکیده

قاچاق کالا حقیقتی است که بخشی از توان نیروی های پلیس، گمرک و... رابه خود اختصاص
میدهد و عمدتاً به فعالیتی اطلاق میشود که به منظور کسب درآمد از طریق حمل کالاها
در مرز کشورها و گمرک بر خلاف قوانین موجود صورت میگیرد. قاچاقچیان با اجتناب از
کنترلها، مقررات و هزینه های مربوطه درآمدی را کسب می کنند که کانال اصلی این گونه
فعالیت های غیر قانونی، ممکن است در گمرک به صورت قیمت گذاری غیر معمول کالاهای
صادراتی و وارداتی به دست آید. آمارهای دقیق و صحیح در این مورد نه تنها برای اقتصاددانان
بلکه برای مقامات دولتی حائز اهمیت است؛ اول اینکه صورتحساب های اشتباه و قیمت های غیر
واقعی در تعاملات بین المللی ممکن است به دلیل مالیات ها و تعرفه های بالا، عوارض گمرکی،
کلاهبرداری، قیمت های زیاد در مبادلات بازار سیاه باشد. دوم کشف عوامل اشتباه در تجارت و
قاچاق کالاها یک موضوع حساس است، چرا که فرارهای مالیاتی بزرگ که در پی قیمت گذاری
با کالای با فاکتور کالاهای وارداتی و قیمت گذاری پایین فاکتور کالاهای صادراتی به وجود
می آید، باعث فرسایش پایه های مالیاتی کشور می شود. تمامی این موضوعات حساس نیاز به رسیدگی عمیقتر به تجارت غیر قانونی و قاچاق در سراسر دنیا را نشان میدهد. در حالی که
بیشتر نوشته های موجود در رابطه با تأثیرات نظری قاچاق بر رفاه اجتماعی است، تعداد کمی
مطالعات تجربی در این مورد وجود دارد. این مطالعات به هیچ وجه تصویر جامعی از این پدیده
پیچیده را نشان نمیدهد و واضح است که تهیه تخمین با معنی و قابل مقایسه از قاچاق در
بین کشورها نیازمند دیدگاه دیگری است. هدف ما در این مقاله ضمن ملاحظات دیدگاه های
نظری، عوامل تسهیل کننده در قاچاق کالا بویژه قاچاق گمرکی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c