تسهیلات غیر مجاز بانکی، موانع و چالشهای مبارزه

نویسندگان

چکیده

در این مقاله چند هدف کلی را دنبال می کنیم؛ اولاً به تبیین مفهوم تسهیلات غیر مجاز
بانکی و زمینه های وقوع آن می پردازیم. ثانیاً روند شکل گیری تسهیلات غیر مجاز بانکی را
مورد بررسی قرار داده و ثالثاً مهمترین شیوه های اخذ تسهیلات غیر مجاز بانکی و فرایند کشف
آن را ارائه می نماییم و در انتها وضعیت فعلی مبارزه با تسهیلات غیر مجاز بانکی را مورد نقد
قرار می دهیم. زیرا به نظر میرسد عقب ماندگی و فاصله طبقاتی حاکم بر جامعه فعلی ما نه
به دلیل کمبود منابع و سرمایه، بلکه به اعتقاد اغلب دلسوزان نظام، ناشی از ضعف مدیریت
اقتصادی در سطوح مختلف است. توفیق در مدیریت اقتصادی، علاوه بر لزوم بهره گیری از
سیاست ها، تدابیر و اعمال ایجابی که از اهمیت بالا و اساسی برخوردار است، مستلزم انجام
اقدامات سلبی و مقابله و مبارزه عملی با مفاسد اقتصادی است. با وجود صدور فرمان هشت
ماده ای از سوی مقام معظم رهبری و اذعان سران قوا به مبارزه جدّی که اغلب در سخنرانی ها،
جلسات و مبارزات انتخاباتی متجلی میشود، تاکنون نتایج مورد انتظار حاصل نشده است.
بررسی ها حاکی از آن است که بروز پدیده تسهیلات غیر مجاز بانکی در هر دو مقوله دریافت و پرداخت آن به وجود عوامل متعددی در درون سیستم بانکی و مشتریان بانک وابسته است.
برای آسیب شناسی کامل موضوع باید تمامی عوامل مؤثر در وقوع مورد بررسی و واکاوی قرار
گیرند. تجربه سال ها رسیدگی به پرونده های جرایم اقتصادی حاکی از آن است که مجرمان در
ارتکاب جرایم اقتصادی از شیوه های مختلفی بهره میبرند که مشروح آن در متن آمده است.
روند فعلی مبارزه با پرداخت و دریافت تسهیلات غیر مجاز بانکی حاکی از تفرق و عدم انسجام
بوده و با موانع بسیاری مواجه است. رسیدگی به جرایم اقتصادی در پلیس فرایند مشابهی دارد
و از دو مرحله اساسی اقدامات اطلاعاتی و قضایی تشکیل میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c