بسترهای زمین خواری و روشهای مقابله با آن

نویسندگان

چکیده

یکی از جرایم اقتصادی که باید با آن مبارزه شود زمین خواری است. زمین خواران ثروتی را
تصاحب می کنند که هیچ گاه آن را تولید نکرده و هیچ نقشی در به وجود آوردن آن نداشته
مباحث و صرفاً با روش های ناصواب آن را تصاحب کرده و با حیله و ترفندهای مختلف آن را به
فروش میرسانند و در این راه عده ای را درمقابل دولت یا مالکان واقعی قرار می دهند. یکی از
اثرات سوء زمین خواری گرانی شدید در بخش مسکن است. با پیشرفت جوامع، روی آوری مردم
به زندگی شهرنشینی، تراکم بالای جمعیتی مناطق شهرنشین، گسترش ارتباطات، فناوری
و... باعث شد که شکل جرایم و ماهیت آنها تغییر یابد. مجرمان قدیمی دیروز، امروزه به شکل
متفاوت اقدام به ارتکاب جرایم مینمایند. این مقاله که اغلب مبتنی بر یافته های عملیاتی و
تجربی تدوین شده است در پی دستیابی به مقاصد و اهداف زیر است:
تبیین مفهوم جرم زمین خواری، ویژگی ها و عوامل و عناصرا رتکاب جرم زمین خوار، شگردهای
زمین خواران، بررسی فرایند فعلی کشف و مبارزه با زمین خواری توسط پلیس آگاهی با اقدامات
قضایی و اطلاعاتی و همچنین تبیین شرایط کشف موفق و مطلوب جرم زمین خواری

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c