کشف دروغ در مصاحبه و بازجویی ازطریق رفتار غیرکلامی

نویسندگان

چکیده

امروزه مقوله زبان بدن در مصاحبه و بازجویی بسیار اهمیت دارد چرا که اگر رفتارهای کلامی بیانگر افکار فرد برای مشاهده گر باشند، رفتارهای غیرکلامی یا زبان بدن نیز نشان دهنده هیجانات خواهد بود. به عقیده اغلب دانشمندان رفتارگرا، 65 درصد از ارتباطات میان افراد ی از طرق ارتباطات غیر کلامی (زبان بدن)صورت میگیرد. این درصد، برحسب مهارتهای ارتباطی و شخصیت افراد، ممکن است بیشتر یا کمتر باشد، زیرا افراد میتوانند علائم کلامی خود را کنترل کنند اما علائم غیرکلامی را کمتر میتوانند کنترل کنند. حال اگر مصاحبه گر ی و بازجویان ماهر باشند از همین علائم غیر کلامی یا به عبارتی زبان بدن میتوانند به عنوان سرنخهای مفید در شناسایی راههای کشف دروغ در مصاحبه ها و بازجویها استفاده نمایند. برای انجام یک مصاحبه و بازجوی قوی، کارآگاه باید نوع نشستن، نگاه کردن، حرکات دست و پا و تغییرات سایر اعضا و واکنش های که فرد نسبت به سؤال از خود بروز میدهد را در نظر بگیرد، زیرا کارآگاهان باید نسبت به این مشاهده ها حساس و هوشیار باشند که این کار ساده ای نیست، ولی آنها باید قادر باشند تا کلمات و جملات طبیعی را با غیر طبیعی مقایسه کنند تا به سایر اطلاعات دست یابند. این مقاله قصد دارد راه جدیدی در فرایند مصاحبه و بازجویی بگشاید و کارآگاهان را با پاره ای از روشهای کشف دروغ در مصاحبه و بازجویی آشنا نماید .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c