بررسی نقش الیاف در تحقیقات جنایی

نویسنده

چکیده

امروزه مجرمان به اهمیت مدارک فیزیکی مانند اثر انگشت، رد پا، خون و... پی برده و سعی دارند صحنه جنایت را بدون بر جا گذاشتن این گونه مدارک ترک کنند. برخلاف مدارک اشاره شده، الیاف بسیار کوچک بوده و مجرمان قادر به دیدن آنها نیستند یا فرصتی برای جستجو و از بین بردن آنها ندارند. این مدارک علاوه بر تنوع در جنس و رنگ به آسانی بین دو فرد، یک فرد و یک شیء و یا بین دو شیء رد و بدل شده که نحوه این انتقال و تنوع موجود در الیاف میتواند پلیس را در کشف برخی از جرایم مانند قتل، تجاوز جنسی، جرایم خشن، دزدی، فرار پس از تصادف و... یاری کند. در این مقاله از ضرورت بررسی الیاف در تحقیقات جنایی، طبقه بندی الیاف، جستجوی صحنه جرم برای یافتن الیاف و حمل آنها تا آزمایشگاه، آزمایشهای شناسایی و مقایسهای الیاف و ارزش جنایی الیاف و عوامل مؤثر بر آن بحث خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c