عکاسی جنایی و نقش آن در بررسی صحنه جرم

نویسنده

چکیده

عکس وسیله ای برای بهتر دیدن است و زبانی است که نیاز به مترجم ندارد. دdدن واقعیتهاست و قادر است زمان را منجمد کند. عکاسی یکی از فنون اولیه در تحقیقات جنایی است که در اثبات ارتکاب یک جرم و پیگیری آن کمک میکند. مشاهده عکس توسط کارشناس، کارآگاه و قاضی در حقیقت نگریستن به صحنه جرم از زوایای متفاوت است. مهمترین هدف عکاسی از صحنه جرم، ضبط و ثبت دائمی صحنه است. تصاویری که بلافاصله و با رعایت فنون متناسب برای بازسازی کامل صحنه جرم گرفته میشوند، مدارکی حقیقی و کاملاً قابل استناد هستند. بنا به اظهارات وکسلر: «عکسهای صحنه جرم سندی بصری و دائم از صحنة دست نخورده و اولیه جرم است و آنچه را که توسط مأموران تحقیق دیده ی و جمعآوری شده، به تصور میکشد. عکسها عناصر کلیدی در تحقیقات بعدی و جلسات دادگاه به شمار میروند.» نگارنده در این مقاله به بررسی ابعاد مختلف عکس در صحنه جرم و تأثیر آن در مراحل پی جوی و قضای میپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c