بررسی صحنه های جرم الکترونیکی

نویسنده

چکیده

ممکن است از رایانه به عنوان وسیله ای جهت ارتکاب جرم استفاده شود و یا حاوی ادله های مربوط به جرم باشد و یا حتی به عنوان اهداف ارتکاب به جرم قلمداد شوند. در هر صورت این تجهزات معمولا حاوی ادله های بسیار خوبی جهت کشف جرم میباشند که درک نقش و ماهیت این ادله و چگونگی برخورد و مواجهه با صحنه های جرم حاوی این نوع از ادله به نحوی که بدون کمترین آسیب بتوان به آنها دست یافت و همچنین نحوه پاسخگوی به مراجع قانونی از اهداف این مقاله میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c