آشکارسازی اثر انگشت مبتنی بر فناوری نانو

نویسندگان

چکیده

پیشرفتهای اخیر دانشمندان در علوم و فناوریهای مختلف باعث توسعه روشهای جدید در جهت مبارزه با وقوع جرایم شده است. فناوری نانو با توجه به قابلیتهای فراوان آن در تشخیص و آشکارسازی سریع و دقیق، نوید آن را داده است که در آینده نزدیک با کمک ان فناوری گامهای مؤثرتری در راستای جلوگیری از وقوع جرم و شناسایی متخلفان برداشته شود. استفاده از این فناوری در انگشت نگاری میتواند راه حلهای جدید و علمی برای آشکارسازی و بهبود آثار پنهان انگشت ارائه نماید که در غیر اینصورت کشف نشده باقی خواهند ماند. در این مقاله سعی شده است با مروری بر فعالیتهای انجام شده توسط محققان دانشگاه فناوری سیدنی استرالیا، کینگز کالج لندن و دانشگاه آنگیلا شرقی، نتایج جمع آوری و جهت معرفی کارای فناوری نانو در آشکارسازی جرام ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c