استفاده از فنون مناسب برای ظهور آثار پنهان انگشتان

نویسندگان

چکیده

پس مانده اثر انگشت مخلوط پیچیده ای از مواد مختلف است و عرق استخراج شده از غدد مترشحه اصلی، روی سطحی که با دستها لمس شود باقی میماند. پودرهای انگشت نگاری، نین ها درن، بخار و کرسیتال ید، نیترات نقره، سیانواکرلات از مواد شیمیایی رایج برای ظهور آثار پنهان انگشتان هستند. این روشهای معمول در کشف آثار پنهان در بسیاری از شراط عادی، بسیار مؤثر و کارامد هستند. آثار پنهان ممکن است بر روی مواد یا سطوح مختلفی مانند: سطوح مرطوب، سطوحی که به خون یا دیگر سیالات بدن آغشته شده باشد، سطوح مومی و چرب، چوبهای نرم وسفت، مصنوعی یا کارخانه ای، سطوح لعاب داده شده، پوست انسان، سطوح دارای زمینه های چند رنگ، جعبه های مقوای و دیگر سطوح غیر جاذب یا خلل و فرج دارن قشب ستهب اشند. استفاده مناسب از روشهای مختلف(روشهای شیمیای، روشهای فیزیکی و روشهای نورافشان) در موقعیتها و مکانها و سطوح متفاوت منجر به کشف آثار پنهان و در نتیجه کشف حقیقت خواهد شد. در این مقاله چگونگی استفاده از روشها و مواد مختلف شیمیای در ظهور آثار پنهان بر روی سطوح مختلف بررسی میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c