درآمدی بر خشونت و جرائم خشونت بار

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ضمن ارائه تعاریفی از خشونت و انواع آن، به نظریاتی که خواستگاه های خشونت
را بیان می دارد، اشاره شده است. این مقاله در دو بخش تنظیم شده است: در بخش اول به بررسی
مهم ترین علل و عوامل مؤثر بر رفتار خشونت بار پرداخته شده است، که از آن جمله میتوان
به هیجان، انبوه خلق، فرصت ابراز و موسیقی محرک اشاره داشت. در بخش دوم در بحثی با
عنوان محله های جرم و خشونت، به ارزشهای محلی، باندهای خشونت طلب و بساط کوچه پس
کوچه ای پرداخته ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c