کاربرد نانو ذرات در تشخیص دقیق اثر انگشت

نویسندگان

چکیده

تشخیص اثر انگشت در یک صحنه جرم و موارد مربوط به آن، از علایق اولیه محققان علوم جنایی می باشد
و تأثیر عمده ای در شناسایی مجرم دارد. بسیاری از آثار انگشت نامرئی بوده و با چشم غیر مسلح قابل
شناسایی نیستند. بنابراین روش های تشخیصی برای ایجاد تضاد بصری بین باقی مانده ترشحات انگشت، نیازمند
زمینه های خاصی است. در این مقاله انواع روش های کلاسیک تشخیص و کاربرد نانو ذرات در ظهور اثر انگشت
معرفی شده است که شامل کوانتوم دات ها، فن آوری های رسوبی تک فلزی و چند فلزی، معرف ذرات کوچک
و نانو پودرها و نانو ذرات سیلیکای عامل دار شده می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c