بررسی تطبیقی راهکارهای پیشگیری از جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون مریدا

نویسنده

چکیده

پولشویی که امروزه در حقوق کیفری به عنوان یکی از جرایم نوین در حال یافتن جایگاه خویش است، عبارت
است از فعل و انفعالاتی که توسط مرتکبان جرایم و افراد مرتبط انجام می گیرد تا درآمدهای نامشروع ناشی
از جرم را به صورت درآمدهایی مشروع و پاک درآورد. از ان جا که این پدیده نابهنجار نه تنها در کشور های
در حال توسعه بلکه در کشور های توسعه یافته نیز رواج دارد، لذا پیشگیری و مبارزه با این جرم گسترده
همکاری های ملی و بین المللی را می طلبد و امروزه این مساله به یک الزام بین المللی تبدیل شده است. از این
رو اسناد بین المللی و منطقه ای متعددی در خصوص پیشگیری و مبارزه با جرم پولشویی به تصویب رسیده
است که یکی از مهم ترین ان ها، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد ( مریدا ) می باشد. در سطح ملی
نیز هر یک از کشور ها قوانینی را به منظور مبارزه با جرم پولشویی تدوین کرده اند. در نظام حقوقی ایران نیز
همپا با تحولات بین المللی و پیشرفت تکنولوژی به منظور برقراری نظم و امنیت در خصوص مبارزه با پولشویی
اقدام هایی صورت گرفته است، اما نمود بارز مبارزه با پولشویی در ایران، قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال
١٣٨٦ مجلس شورای اسلامی است که به تایید شورای نگهبان رسیده و هم اکنون به عرصه اجرا درآمده است.
این مقاله به بررسی تطبیقی هر یک از راهکارهای پیشگیری از جرم پولشویی درکنوانسیون مریدا و قانون
مبارزه با پولشویی پرداخته است تا روشن شود که ایا قانون مبارزه با پولشویی در خصوص موضوع مذکور توانسته
است مطابق با انتظارات کنوانسیون گام بردارد؟ نقاط قوت، نقاط ضعف، خلاءها و اشکالات قانون در این خصوص
کدام است؟ بدیهی است که بسیاری از مواد قانونی مورد مقایسه کاملاً و عیناً با مواد کنوانسیون انطباق ندارد
اما سعی بر این است تا حتی المقدور مواد قانونی مشابه آورده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c