بررسی تطبیقی راهکارهای پیشگیری از جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی و کنواسیون مریدا

نویسنده

چکیده

چکیده
پولشویی در حقوق کیفری به عنوان یکی از جرایم نوین در حال یافتن جایگاه خویش است، عبارت است از فعل و انفعالاتی که توسط مرتکبان جرایم و افراد مرتبط انجام میگیرد تا درآمدهای نامشروع ناشی از جرم را به صورت درآمدهایی مشروع و پاک درآورد. از آن جا که این پدیده نابهنجار نه تنها در کشورهای در حال توسعه بلکه در کشورهای توسعه یافته نیز رواج دارد، لذا پیشگیری و مبارزه با این جرم گسترده همکاریهای ملی و بینالمللی را میطلبد و امروزه این مساله به یک الزام بینالمللی تبدیل شده است. از این رو اسناد بینالمللی و منطقهای متعددی در خصوص پیشگیری و مبارزه با جرم پولشویی به تصویب رسیده است که یکی از مهم ترین آنها، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد ( مریدا ) میباشد. در سطح ملی نیز هر یک از کشورها قوانینی را به منظور مبارزه با جرم پولشویی تدوین کرده اند. در نظام حقوقی ایران نیز همپا با تحولات بینالمللی و پیشرفت تکنولوژی به منظور برقراری نظم و امنیت در خصوص مبارزه با پولشویی اقدامهایی صورت گرفته است، اما نمود بارز مبارزه با پولشویی در ایران، قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی است که به تایید شورای نگهبان رسیده و هم اکنون به عرصه اجرا درامده است. این مقاله به بررسی تطبیقی هر یک از راهکارهای پیشگیری از جرم پولشویی درکنوانسیون مریدا و قانون مبارزه با پولشویی پرداخته است تا روشن شود که آیا قانون مبارزه با پولشویی در خصوص موضوع مذکور توانسته است مطابق با انتظارات کنوانسیون گام بردارد؟ نقاط قوت، نقاط ضعف، خلاءها و اشکالات قانون در این خصوص کدام است؟ بدیهی است که بسیاری از مواد قانونی مورد مقایسه کاملاً و عیناً با مواد کنوانسیون انطباق ندارد اما سعی بر این است تا حتی المقدور مواد قانونی مشابه آورده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

g

چکیده [English]

j

کلیدواژه‌ها [English]

  • l