صحنه های ساختگی جرم و نقش آنها در جرم یابی

نویسندگان

چکیده

درتحقیقات جنایی، گاهی مواقع مشاهده می شود، که مجرم یا مجرمان با اعمال تغییر در صحنه جرم، قصد
گمراه کردن کارآگاهان و به انحراف کشاندن تحقیقات و فرار از مجازات جرم ارتکابی را دارند. شناسایی این
گونه تغییرات، روش بسیار مناسب و اطمینان بخشی است که به شناخت نیت مجرم و متعاقب آن، کشف جرم
و دستگیری مجرم یا مجرمان می انجامد. برای دستیابی به این هدف؛ لازم است انواع صحنه های ساختگی جرم
را بشناسیم. بدیهی است، برای شناسایی این گونه موارد، کارگاهان باید ابتدا با مبانی نظری آنها و اینکه به چه
اعمالی صحنه سازی اطلاق می شود، آشنا باشند؛ تا مجرمان نتوانند با اتخاذ تدابیر خاص،کارگاهان را فریب دهند
و ادامه تحقیقات را به بیراهه ببرند. در برخی موارد، ادامه تحقیقات پرونده ای، به دلیل بی تجربگی و آشنا نبودن
مأمور تحقیق، متوقف شده یا به علت انحراف روند تحقیقات موجب فرار مجرمان و گرفتاری افراد بی گناه شده
است. یافته های این تحقیق نشان می دهد، کشف علمی جرم هر چه بیشتر پیشرفت داشته باشد، موجب ارتقای
عملکرد مأموران کشف جرایم و افزایش کارایی متخصصان جرم یابی می شود و این امر، پیشگیری و کاهش
فعالیت های مجرمانه را در پی خواهد داشت. بنابراین لازم است کارآگاهان با کسب آگاهی های لازم، بتوانند با
شناخت صحنه های ساختگی جرم به اصل موضوع پی ببرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسنده [English]

  • ali jahangiri por
چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c
  • n