کشف و تعقیب جرم قتل با تاکید بر قاتلان ناشناس و متواری با رویکرد اطلاعات جنایی در قوانین کیفری

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی جلوه های قانونی کارکردهای اطلاعات جنایی در تعقیب و کشف جرم قتل و با تاکید بر
قاتلان ناشناس و متواری در قوانین کیفری به روش تحلیلی-توصیفی نگارش یافته است. کشف قتل هایی که توسط قاتلان
ناشناس به انگیزه های مختلف روی می دهد یا قاتلانی که پس از ارتکاب قتل، متواری می شوند، بسیار حائز اهمیت است
چرا که قتل نفس، مصداق بارز جرایم خشن بوده و ضمن تاثیر منفی عمیق بر پیکره امنیت کشور، احساس ناامنی را به جامعه تزریق می نماید. یکی از مهمترین وظایف قانونی بازپرس جنایی و پلیس آگاهی به عنوان متولی کشف جرایم جنایی
مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری، شناسایی و دستگیری قاتلین ناشناس و متواری می باشد و کشف و مدیریت آنها
نیاز مبرم به راهکارهای ثمر بخشی دارد که مهمترین زمینه شکل گیری سرنخ های آن فعالیت های اطلاعات جنایی است.
در قوانین کیفری و سایر قوانین خاص، جلوه هایی از کارکردهای اطلاعات جنایی برای مبارزه با جرایم مشهود می باشد.
هرچند در خصوص بسیاری از کارکردهای آن دچار خلأ هستیم و صرفاً از طریق استناد به ماده ١٥٣ قانون آئین دادرسی
کیفری نسبت به جمع آوری اطلاعات لازم جهت دادرسی و تحقیقات مقدماتی معمول می گردد. مهمترین کارکردهایی
که برای بهره برداری از آنان در قوانین کیفری، صراحت کامل وجود دارد، عبارتند از: اقدامات فنی، بانک های اطلاعاتی و
جمع آوری اخبار و اطلاعات؛ قانون گذار در مواد مختلفی از قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢ نیز به صراحت اعلام نموده
است که تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع از انجام آن نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c