تشخیص هویت انسان به وسیله مقایسه تصاویر کف دست

نویسندگان

چکیده

به موجب نیازهای روز افزون به امنیت در اماکن عمومی مختلف و با توجه به این که طبق سوابق ثبت شده ی جرایم
خاص ، چهره ی مرتکب همیشه نمایان نیست، ضروری است از روش های دیگری جهت تشخیص هویت مرتکبان جرم
استفاده شود. در این راستا تصویر دست ها را در صورتی که کاملاً واضح باشند، م یتوان به عنوان یک راه حل در نظر گرفت.
نوشته ی حاضر درصدد بیان نتایج تحقیقاتی است که با مقایسه ی دستهای گوناگون مبتنی بر روش های ریخت شناسی
و اندام سنجی، ویژگی های بسیاری را ارزیابی کرده اند و توانسته اند طبقه بندی های هویتی ایجاد کنند. در این تحقیقات با به کارگیری از دو روش غیرخودکار (چک لیست/ فهرست) و خودکار (الگوریتم های نرم افزار (MATLAB) نسبت طول به پهنا و نسبت انگشتان به یکدیگر متمایزترین ویژگی های کف دست معرفی شده و هر دو آزمایش نرخهای هویتی بسیاری
را ایجاد کرده اند. دیدگاه اصلی تحقیق این است که تصاویری با کیفیت بالا از دست ها می توانند به تهیه جزئیات دقیق و
تمایزبخش و متعاقباً تشخیص هویت منجر شوند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c