کاربرد فلورسانس اشعه ایکس(XRF) در علوم جنایی

نویسندگان

چکیده

این مقاله به بیان کاربردهای فلورسانس اشعه ایکسXRFبعنوان یک ابزار تحلیلی در علوم جنایی، جنبه های عملی ومحدودیت های آن می پردازد. استفاده ازXRFبه طور خاص برای آنالیز شواهد مورد نظر در علوم جنایی مانند فلزات، باقیمانده شلیک گلوله GSRرنگ، شیشه، خاک، الیاف، پلاستیک، پلیمر، اسناد و انواع موارد دیگر از شواهد بکار می رود.در این مقاله روش های جدیدتر مانند میکرو XRFو میکروXRF سه بعدی نیز معرفی شده است. این روش های تخصصی ویژگی های بسیار مطلوبی برای معرفی پروفایل عنصری طیف گسترده ای از نمونه های جنایی دارند و از این رو
می توان پیش بینی کرد که در آینده مورد استفاده چشمگیری در آزمایشگاه های علوم جنایی قرار خواهند گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c