بررسی مطالعه تطبیقی راهکارهای کاهش تراکم کاری پلیس آگاهی

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر در جستجوی پاسخ این سوال است: در جهان امروز جرایم که همراه با توسعه اقتصادی همپا شده
است، پلیس ها برای مقابله از چه راهبردهایی برای کنترل جرایم استفاده می کنند. آیا بحران های اقتصادی بر نوع
فعالیت ها و ماموریت های آنها تاثیر گذاشته است. آیا پلیس ها به تمام ماموریت ها پاسخگو هستند یا بر مبنای
تعیین اولویتها، چرا پلیس ایران نمی تواند همانند دیگر پلیس ها عمل کند و به تمام نیازهای جامعه پاسخگو
است. بر این اساس این مقاله تلاش دارد تمام ابعاد اینکه چگونه می توان با مطالعه تطبیقی با دیگر پلیس های
دیگر کشورها برخی جرایم خرد را از ماموریت های پلیس آگاهی کاهش داد و یا لااقل از ورود برخی پرونده های
کم ارزش به پلیس آگاهی جلوگیری کرد و این پلیس بتواند جرایم و پرونده های کیفی را کنکاش نماید و به
نوعی به دنبال کاهش تراکم کاری در پلیس آگاهی یا پلیس زدایی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c